Anders B. Jørgensen Data, daglig drift, tilsyn.

Bjarne Madsen Administration, daglig drift, tilsyn.

Hvem er Service Team Vest?

Service Team Vest er en virksomhed som siden 1993 har beskæftiget sig med rengøring af feriehuse som speciale. Vi er kendt for at have en meget høj standard, hvilket vi sætter stor pris på, og opretholder ved jævnligt at kontrollere standarden af det udførte arbejde. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsklima, idet tilfredse medarbejdere er mere motiverede for at levere et godt resultat.

Vores medarbejdere

Vores serviceteams består af modne og kvalitetsbevidste medarbejdere, som for en stor dels vedkommende har mange års anciennitet. Vi ansætter naturligvis løbende nye hold og sørger her for grundig instruktion og efterfølgende kontrol af det udførte arbejde. Alle er klar over, hvor vigtigt det er for både ejere og lejere, at kvaliteten af rengøringen er i orden.

Tillid er godt….

….kontrol er bedre. Vi har altid minimum én kontrollør kørende for at sikre kvaliteten. Der bliver ved hver enkelt inspektion udfyldt en kontrolseddel med 90 punkter. Denne bliver efterfølgende udleveret til det pågældende serviceteam, som anvender oplysningerne til fremadrettet at optimere arbejdet.

Ekstra service

Ud over bestilte rengøringer efter lejere er det sundt for huset at få en eller to årlige hovedrengøringer. Her tilbyder vi at udføre rengøringen efter en fast standard samt efter ønsker fra ejer. Individuelt tilbud på en sådan rengøring kan indhentes ved kontakt til Service Team Vest.

Service Team Vest I/S
Roustvej 118
6818 Årre

Tlf: 70 20 19 20

Cvr: 27 36 49 77

E-mail:stv@serviceteamvest.dk